Kancelaria Parafialna

Parafia

Informacje dla rodziców


1. Właściwym miejscem udzielania chrztu jest własny kościół parafialny (kan. 857 KPK). Sakramentu Chrztu świętego w naszym kościele parafialnym udziela się w I i III niedzielę miesiąca, oraz w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, podczas Mszy świętej o godz. 12.30.

2. Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem (przed wspomnianymi świętami trzy tygodnie wcześniej). Należy przy tym okazać Akt Urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku, gdy chrzest ma się odbyć poza własną parafią, niezbędna jest pisemna zgoda własnego proboszcza.

3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej (w parafii katecheza taka odbywa się w piątek poprzedzający dzień chrztu o godz. 19.00 w salce NAZARET). 
Terminy tutaj! Powinni także przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, mający co najmniej 15 lat, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od duszpasterza parafii, w której mieszkają. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej i w niedzielnej mszy świętej.

5. W dniu chrztu, rodzice i chrzestni o godz. 12.15 stawiają się w kancelarii parafialnej celem podpisania aktu chrztu.

6. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości dla całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

7. W czasie liturgii zdjęcia mogą wykonywać tylko osoby do tego przygotowane po wcześniejszym zgłoszeniu w zakrystii.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary, chrzest może zostać odłożony.Pobierz listę kontrolną>>>>

Pobierz czystą kartkę do spowiedzi>>>>