Historia

Parafia

WAŻNIEJSZE DATY W ŻYCIU PARAFII

 • 15 stycznia 1993 - uzyskanie zgody na budowę kościoła
 • 13 maja 1993 - erygowanie parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 • 26 sierpnia 1993 - pierwsza Msza św. rozpoczynająca pracę duszpasterską w parafii, poświęcenie tymczasowej kaplicy
 • 2 lipca 1998 - rozpoczęcie budowy kościoła
 • 7 czerwca 1999 - poświęcenie kamienia węgielnego przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Licheniu podczas VII pielgrzymki do Ojczyzny
 • 25 sierpnia 2008 – kanoniczne objęcie urzędu proboszcza parafii przez ks. Marka Otolskiego MIC
 • 8 grudnia 2009 – wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego kościoła przez Metropolitę Lubelskiego Abpa Józefa Życińskiego
 • 2 lipca 2010 – rozpoczęcie budowy dzwonnicy i zagospodarowania terenu wokół kościoła
 • 25 grudnia 2010 – pierwsza Msza św. (pasterka) w kościele
 • 21 kwietnia 2011 – przeniesienie Najświętszego Sakramentu i wejście do kościoła,
 • 1 – 9 października 2011 r. – Misje Święte prowadzone przez Misjonarzy Świętej Rodziny
 • 28 listopada 2011 – poświęcenie organów
 • 15 listopada 2012 – zakończenie montażu stacji Drogi krzyżowej
 • 23 listopada 2012 – 60-lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 • 8 – 11 grudnia 2012 – odnowienie Misji Świętych
 • 10 – 11 maja 2013 – montaż tryptyku w głównym ołtarzu, obrazów i zacheuszek
 • 13 maja 2013 – dedykacja kościoła
 • 1 września 2014 – rozpoczęcie stałej Adoracji Najświętszego Sakramentu (w kaplicy św. Stanisława Papczyńskiego)
 • 16 - 17 września 2014 – nawiedzenie obrazu Matki Bożej Latyczowskiej
 • 9 grudnia 2014 – montaż stalli w prezbiterium
 • 16 grudnia 2015 – montaż pierwszych ławek w kościele
 • 10 stycznia 2016 – obchody 10-lecia Scholi „Promyczki”
 • 20-25 lipca 2016 – Światowe Dni Młodzieży – pobyt młodzieży z Kazachstanu
 • 27-30 października 2016 – rekolekcje ewangelizacyjne Źródło
 • 11 grudnia 2016 – dzień dziękczynienia za kanonizację św. o. Stanisława Papczyńskiego
 • 8 lutego 2017 – montaż pierwszego z trzech dzwonów o imieniu JERZY
 • 11 czerwca 2017 – parafia podczas IX Parafialnego Festynu Rodzinnego RODZINALIA 2017 otrzymuje z rąk Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka medal 700-lecia Miasta
 • 27 sierpnia 2017 – wprowadzenie ks. Romana Frąckowiaka MIC w urząd proboszcza parafii
 • 17 października 2017 - instalacja ostatniej partii ławek
 • 15 maja 2018 - obchody 25-lecia istnienia parafii z udziałem ks. abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz ks. abpa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego
 • 10 czerwca 2018 - X Jubileuszowe „Rodzinalia”, podczas których koncertował zespół „Arka Noego”
 • 13 września 2018 - powstanie młodzieżowej grupy „Fiat”
 • 7 października 2018 – jubileuszowa inicjatywa niedzielnych październikowych procesji różańcowych po terenie naszej parafii
 • 2 czerwca 2019 – I Parafiada Siatkarska - międzyparafialny turniej drużyn mieszanych w piłce siatkowej – organizatorem Parafialny Klub Sportowy
 • 8 lipca 2020 - instalacja zabudowanego konfesjonału dla poprawienia jakości sprawowania sakramentu pokuty i pojednania
 • 5 października 2020 - powstanie Grupy Wsparcia dla Osób w Żałobie
 • 19 października 2020 - nowa strona internetowa parafii