I Komunia św. _przygotowanie

Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi Świętej oraz I Komunii Świętej

         Katecheza odbywa się przy parafii dopełniając treść katechezy prowadzonej w szkole przez siostry oraz osoby świeckie prowadzące katechezę. Katecheza ma charakter mystagogiczny czyli wtajemnicza w życie i świat liturgii Mszy Świętej, nabożeństw i modlitwy we wspólnocie Kościoła. Odbywa się w prawie każdą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 podczas specjalnej Mszy świętej z udziałem dzieci oraz po zakończonej Mszy Świętej w godz. (12.00-12.30) w kaplicy św. Stanisława Papczyńskiego. Na katechezę składają się: nauka podstawowych modlitw i postaw w życiu chrześcijańskim; odkrywanie i przeżywanie obecności Jezusa Chrystusa w rzeczywistości Kościoła, w znakach świętych i liturgii Kościoła; przygotowanie duchowe i ludzkie do przyjęcia tak sakramentów Spowiedzi Świętej i Komunii Świętej jak również trwanie w stanie łaski uświęcającej. Żywe i aktywne uczestnictwo w katechezie z reguły przynosi dobry owoc przygotowania dziecka a także jego rodziców do uroczystości I Spowiedzi i Komunii Świętej, które odbywają się w ostatni piętek i sobotę maja, kontynuowane w „białym tygodniu” i w pierwszy piątki miesiąca. Materiał do katechezy znajduje się w podręczniku „Czekamy na Pana Jezusa”, ks. Pawła Mąkosy, prof KUL.

         Katechezę dla dzieci prowadzi ks. Dariusz Kwiatkowski MIC i siostra Chiara, karmelitanka oraz ks. Roman Frąckowiak MIC, proboszcz parafii, który prowadzi katechezę dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Początek katechez w połowie września po uprzedniej rozmowie z księżmi a zakończenie w połowie mają kilkoma próbami do dzieci i rodziców.