Małżeństwo

Przygotowanie do małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).

Wymagane dokumenty:
– świadectwo chrztu św. wystawione maksymalnie 6 miesięcy przed planowanym ślubem, z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania;
– dowód osobisty;
– zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich, spotkań w Poradni Rodzinnej i odbyciu dnia skupienia;
– zaświadczenie z USC (ważne jest 6 miesięcy; w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
– dane świadków ślubu (data urodzenia, wyznanie, dokładny adres zamieszkania).

Katechezy przygotowujące do sakramentu małżeństwa rozpoczną się w naszej parafii 29 września 2020, we wtorek, o godz. 19.00 (zakończenie zaplanowane jest na 1 grudnia 2020 r.)

Zasady wystroju kościoła

Zasady wystroju kościoła

I. Wystrój kościoła jest przygotowywany przez osoby zatrudnione w parafii. Zapewniamy:

  1. Dywan od drzwi kościoła do miejsca narzeczonych – (kolor jak na zdjęciu);
  2. Klęczniki dla narzeczonych okryte białym materiałem;
  3. Krzesła dla narzeczonych i świadków okryte białymi pokrowcami;
  4. Kwiaty w obrębie prezbiterium:
    • Kolor kwiatów można konsultować;
    • Narzeczeni wpłacają w kancelarii minimum 350 zł na kwiaty, co stanowi część kosztów; resztę pokrywa parafia;
  5. W przypadku, gdy narzeczeni chcą mieć dodatkowe elementy wystroju w wejściu do kościoła i przy ławkach, to zajmują się tym sami lub proszą florystkę z zewnątrz. Nie pozwalamy na stosowanie otwartego ognia na przejściu do klęczników narzeczonych (świeczki itp.) oraz na stosowanie klejów, taśm samoprzylepnych, przyssawek itp. elementów dla przytwierdzenia dekoracji.

II. Nie pozwalamy na sypanie przed kościołem sztucznymi płatkami, konfetti itp. Prosimy narzeczonych o poinformowanie o tym swoich gości.

III. Zwyczajowo narzeczeni składają ofiarę związaną z intencją Mszy św. ślubnej, utrzymaniem kościoła oraz kosztami administracyjnymi. Podczas Mszy św. ślubnej nie zbieramy tacy.

IV. Oprawę muzyczną zapewnia organista zatrudniony w naszej parafii i jest osobą odpowiedzialną za dobór repertuaru na ślub. Istnieje możliwość uzgodnienia dodatkowego akompaniamentu lub współpracy z innymi muzykami. Opłatę za oprawę muzyczną prosimy uiścić przy załatwianiu formalności ślubnych w kancelarii parafialnej.

V. Zdjęcia mogą wykonywać tylko fotografowie posiadający odpowiednie uprawnienia wydane przez Kurię Diecezjalną.