Ministranci

Jesteśmy grupą chłopców, którzy chcą służyć Bogu przy ołtarzu podczas liturgii. Dzielimy się na ministrantów (3-8 klasa) i lektorów (szkoła ponadpodstawowa). Spotykamy się co tydzień na zbiórkach, podczas których poznajemy liturgię i doskonalimy naszą służbę przy ołtarzu. Ponadto w ciągu roku organizowane są różne wydarzenia, wyjazdy i turnieje.
Zapraszamy każdego chłopca (od 3. klasy szkoły podstawowej), który chciałby dołączyć do nas. Przez parę miesięcy będzie kandydatem, aż zostanie po próbie uroczyście przyjęty do grona ministrantów.
Króluj nam Chryste!

Kontakt: ks. Marcin Rożek MIC