Neokatechumenat

„Trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie takie jak Święta Rodzina z Nazaretu, które żyłyby w pokorze, prostocie i uwielbieniu, i w których drugi jest Chrystusem.”

Droga Neokatechumenalna narodziła się w 1964 r. w Madrycie pośród baraków, w dzielnicy Palomeras Altas. Inicjatorem Drogi jest Francisco (Kiko) Arguello, malarz urodzony w Leon w 1939 r., laureat nadzwyczajnej nagrody krajowej w dziedzinie malarstwa. Po głębokim kryzysie egzystencjalnym, związanym z doświadczeniem cierpienia niewinnych, odkrywa tajemnicę Chrystusa ukrzyżowanego w „ostatnich na tej ziemi”. Śladem Karola de Foucauld, postanawia zamieszkać wśród najuboższych w barakach w Palomeras Altas, gdzie powstają pierwsze wspólnoty.
Neokatechumenat jest formacją chrześcijańską osób dorosłych w różnym wieku, opartą na odkrywaniu i rozwijaniu bogactwa Chrztu Świętego. Służy doprowadzeniu chrześcijanina do wiary dojrzałej, która rozwija się poprzez świadome uczestnictwo w Eucharystii, słuchanie Słowa Bożego oraz doświadczenie życia we wspólnocie. Obecnie, na całym świecie, dzięki charyzmatowi Drogi, rodzi się wiele powołań do służby w Kościele.
W naszej parafii pierwsza wspólnota neokatechumenalna powstała w grudniu 2009 r. Z inicjatywy ks. proboszcza Marka Otolskiego, w ówczesnej kaplicy, odbył się pierwszy cykl katechez, które zakończyły się zawiązaniem wspólnoty.
Wszystkie osoby pragnące doświadczyć miłości Jezusa Chrystusa zapraszamy do udziału w katechezach Drogi Neokatechumenalnej, głoszonych w naszym Kościele wiosną i jesienią.

„Pomaganie ludziom naszych czasów w spotkaniu Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka, jest misją Kościoła i każdego ochrzczonego. Droga Neokatechumenalna wpisuje się w tę kościelną misję jako jedna z wielu form nowej ewangelizacji, wzbudzonych przez Ducha Świętego po Soborze Watykańskim II.”
(Benedykt XVI, 10.01.2009 r.)