Nowości

1,5%


Każdy rozliczający się z podatku może przekazać 1,5% podatku
na rzecz dowolnie wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Prosimy o przekazanie 1,5% na rzecz Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, które wspiera misje mariańskie oraz działalność edukacyjną i charytatywną w mariańskich parafiach.  Z takiej pomocy korzysta także nasza parafia.
SPM przeznacza środki pozyskane dzięki 1% podatku na realizację celów statutowych. Nie wydaje ich ani na reklamę, ani na koszty administracyjne. Stowarzyszenie działa przy Zgromadzeniu Księży Marianów.
Chcesz wesprzeć dzieła wspierane przez Pomocników Mariańskich - kliknij tutaj >>>>>>>>