Nowości

Kancelaria Parafialna


Kancelaria parafialna zmieniła lokalizację.
Zapraszamy do pomieszczeń od strony biblioteki publicznej; kiedyś tam była kancelaria, a w ostatnim czasie funkcjonowały tam: punkt AA, poradnia rodzinna i parafialna biblioteka. Zmieniamy też godziny przyjmowania. Kancelaria czynna jest w poniedziałki w godz. 19.15-20.15, a w pozostałe dni powszednie w godz. 16.45-17.45. Ufamy, że nowa lokalizacja i godziny otwarcia wszystkim nam lepiej posłużą.