Ogłoszenia parafialne

Parafia
          III niedziela zwykła – 23 stycznia 2022 r.
 1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego. Jesteśmy zaproszeni do ponownego odkrywania i pogłębienia znaczenia Biblii w życiu Kościoła i w osobistym życiu człowieka. Zachęcamy do codziennej lektury Pisma św. w rodzinach.
 2. We wtorek obchodzimy święto Nawrócenia św. Pawła. Msze święte o godz. 7.00 i 18.00.
 3. W czwartek obchodzimy wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów.
 4. Wiosenny cykl nauk przedmałżeńskich rozpocznie się 8 lutego (wtorek) o godz. 19.00. Narzeczonych zainteresowanych kursem prosimy o zgłoszenie się w zakrystii lub kancelarii.
 5. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Odwiedziliśmy domy, do który zostaliśmy zaproszeni. Pozostali mieszkańcy parafii gromadzili się w kościele, by modlić się w intencji swoich rodzin i otrzymać kapłańskie błogosławieństwo. Dziękujemy za duchowe i materialne wsparcie naszej parafii.
 6. W przyszłą niedzielę członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą prowadzić zbiórkę do puszek na ogrzewanie kościoła.
 7. Sprawozdanie z finansów parafii. Tu podaję sumy zaokrąglone. Odrębnie potraktowany jest fundusz na budowę kościoła, którego w tym rozliczeniu nie podaję.
  1. Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary składane na rzecz parafii. Wspólnie ją utrzymujemy.
  2. Skąd parafia ma środki:
   1. Taca 137 500 zł na rzecz parafii
    • Oddaliśmy tace na misje, seminarium, KUL i inne 55 600 zł (w ciągu roku 17 tac)
    • taca z II niedzieli każdego miesiąca zasiliła fundusz budowy kościoła
    • Oddaliśmy z puszek przed kościołem na różne cele 24 000 zł
   2. Opłatki 8300 zł
   3. Kolęda 9800 zł, odrębna cz. środków z kolędy idzie na utrzymanie domu zakonnego
   4. ofiary i inne 38 500 zł, w tym na ogrzewanie 13 600 zł
   5. Przychody w sumie to 194 000 zł
  3. na co wydaliśmy
   1. energia elektryczna 8 000 zł
   2. woda 1300 zł
   3. wypłaty i ubezpieczenia 110 000 zł
   4. ogrzewanie kościoła 21 300 zł
   5. podatki świeckie i kurialne 30 000 zł
   6. paramenty liturgiczne i kwiaty 13 400 zł
   7. usługi 4 100 zł
   8. inne 46 000 zł
   9. wydatki w sumie 235 000 zł
   10. w kasie bieżącej parafii zostało 31 300 zł
  4. Przestawione sprawozdanie z finansów parafii za swój cel ma „poszerzenie wyobraźni” parafian. Dzięki temu liczę na większe zrozumienie i ofiarność. Oczywiście składając ofiary trzeba mieć pieniądze, trzeba chcieć wspierać i ma to dawać radość.
 
 1. Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus serdecznie zapraszają na nabożeństwo ku czci Dzieciątka Jezus oraz Mszę św., które odbędą się w klasztorze sióstr w dniu 25 stycznia o godz. 17.30.