Punkt Informacyjno Kontaktowy AA

Punkt Informacyjno-Kontaktowy (PIK)

Dane teleadresowe:
Telefon: 81 563 10 82 czynny w poniedziałek i piątek godz.17:00 -19:00

Tel. kom. 538 896 076 czynny codziennie w godz. 18:00 - 21:00

Adres: 20-124 Lublin ul. Bazylianówka 85

e-mail: lublin@aa.org.pl - pik007@aa.org.pl


Data powstania: 27.07.1994 rok

Termin spotkania rady regionu: w zależności od potrzeb

Miejsce spotkania rady regionu: Lublin

Istotne informacje: tel. kom. 538 896 076 czynny codziennie w godz. 18:00 - 21:00 (Data aktualizacji: 2020-01-19 23:05:17)

W tym miejscu otrzymasz także informacje odnośnie do innych grup pomocowych działających przy parafii.

----------------

Spotkania grupy AA „U Marianów” wtorek godz. 17.00            Wspólnota Anonimowych Alkoholików nie jest grupą parafialną ale spotyka się na terenie naszej parafii i niesie posłanie wciąż cierpiącym ludziom tak uzależnionym jak również z kręgu rodziny bezradnych wobec choroby alkoholowej jak i jej skutków. Na mityngi zamknięte może przyjść osoba, który przynajmniej nie wyklucza problemu alkoholowego ale przeczuwa, że większość problemów wiąże się z nadużywaniem alkoholu. Mogę przyjść także osoby z kręgu rodziny, którym zostanie udzielona informacja o chorobie alkoholowej i sposobie oddziaływania na osoby mające problem alkoholowy. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie AA jest chęć zaprzestania picia.

            Fragment Dwunastu Tradycji AA zapisanych w dłuższej formie: „Doświadczenie AA to: „Po pierwsze: Każdy członek wspólnoty Anonimowych Alkoholików jest tylko małą cząstką wielkiej całości. AA musi trwać nadal, bo inaczej większość z nas zginie. Toteż nasze wspólne dobro znajduje się na pierwszym miejscu. Ale dobro jednostki jest tuż za nim. Po drugie: Jedynym i najważniejszym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Po trzecie: Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy”.