Regulamin darowizn

Parafia

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Przelewy24 na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie

 

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie http://lublin.marianie.pl/ poprzez operatora płatności Przelewy24
 2. Strona internetowa http://lublin.marianie.pl/ jest administrowana przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie, ul. Bazylianówka 85, 20-144 Lublin , NIP: 946-21-84-039, REGON:  040125035, tel. +48 81 740 82 25, zwaną dalej Parafią.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zwanego dalej Przelewy24.
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Parafii.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Kościół nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Przelewy24.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Przelewy24.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie http://lublin.marianie.pl/ wybrać cel i wysokości darowizny, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, a następnie kliknij ikonę „Przelewy24” w celu przekierowania do serwisu Przelewy24.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom.
 10. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Przelewy24 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Przelewy24 w procesie przekazywania darowizn online jest Kościół. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Przelewy24.
 11. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Przelewy24 przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii  oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności Przelewy24, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem Współpracy z Przelewy24 dostępnym tu. Reklamacje można składać w formie:

a) pisemnej – osobiście w siedzibie Przelewy24 lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);
b) ustnej – dzwoniąc na numer telefonu: +48 61 64 293 46 albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie Przelewy24;
c) elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej: partner@przelewy24.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie panel.przelewy24.pl/