Marianie w Lublinie

Parafia
Lubelską wspólnotę marianów, którzy prowadzą parafię przy ul. Bazylianówka, tworzy 6 współbraci. Część z nich, oprócz zadań parafialnych, podejmuje studia na KUL, prowadzi zajęcia w nowicjacie i seminarium marianów, głosi rekolekcje itp.
Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się
seminarium marianów. Zarówno księża, jak i przygotowujący się do prezbiteratu alumni, także pomagają w pracy duszpasterskiej.
W parafii obecni są także dwaj księża diecezjalni, którzy zaangażowani są na co dzień na KUL: Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski i ks. dr Marek Jeziorański.


ks. Paweł Fedorowicz-Jackowski MIC

ks. Paweł Fedorowicz-Jackowski MIC

Wikariusz
Ks. Roman Frąckowiak MIC

Ks. Roman Frąckowiak MIC

Proboszcz i przełożony domu
Ks. Dariusz Kwiatkowski MIC

Ks. Dariusz Kwiatkowski MIC

Duszpasterz, doktorant KUL
Ks. Zygmunt Proczek MIC

Ks. Zygmunt Proczek MIC

Rezydent
Ks. Maciej Zachara MIC

Ks. Maciej Zachara MIC

Duszpasterz
ks. Krzysztof Ziaja MIC

ks. Krzysztof Ziaja MIC

Duszpasterz, student KUL