Marianie w Lublinie

Parafia
Lubelską wspólnotę marianów, którzy prowadzą parafię przy ul. Bazylianówka, tworzy 5 współbraci.
Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się
seminarium marianów. Zarówno księża, jak i przygotowujący się do prezbiteratu alumni, także pomagają w pracy duszpasterskiej.
W parafii obecni są także dwaj księża diecezjalni, którzy zaangażowani są na co dzień na KUL: Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski i ks. dr Marek Jeziorański.


ks. Marcin Rożek MIC

ks. Marcin Rożek MIC

Wikariusz
Ks. Grzegorz Reiss MIC

Ks. Grzegorz Reiss MIC

Proboszcz
Ks. Zygmunt Proczek MIC

Ks. Zygmunt Proczek MIC

Rezydent
Ks. Stanisław Drozdowski MIC

Ks. Stanisław Drozdowski MIC

Duszpasterz
ks. Krzysztof Ziaja MIC

ks. Krzysztof Ziaja MIC

Przełożony Domu Zakonnego, doktorant na KUL