Żywy różaniec

W naszej parafii jest 5 Róż Różańcowych i 2 Róże męskie.

Opiekun:  ks. Maciej Zachara.

W każdą pierwszą sobotę o godz.7.00 jest Msza święta a po niej nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, konferencja i zmiana tajemnic różańcowych. Wieczorem o godz.17.00 Różaniec Fatimski. Przez cały rok, oprócz maja i października, w Kaplicy św. St. Papczyńskiego przed Najświętszym Sakramentem, od poniedziałku do soboty, o godz.17.15 Róże Różańcowe odmawiają różaniec na który zapraszamy. Modlimy się w intencjach wyznaczonych na dany miesiąc, za papieża, kapłanów, parafian, ojczyznę i dusze w czyśćcu cierpiące. Osoby chętne do rozważania życia Jezusa i Maryi przez różaniec mogą dzwonić do Marka 692400172 lub Anny 693407029. Każdy członek Róży przez cały miesiąc odmawia jedną tajemnicę.

Matko Różańcowa bądź pozdrowiona każdym moim zdrowaś, niech życie moje Anielska Królowo będzie uwielbione każdy moim zdrowaś.