Poradnia Rodzinna

Poradnictwo Rodzinne w naszej parafii prowadzone jest przez doradców życia rodzinnego, posiadających odpowiednie przygotowanie i zgodę biskupa.
Głównym celem działania Poradni Rodzinnej jest przygotowanie narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz pomoc małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności.


Do najważniejszych zadań Poradni należy:
 
 • ukazywanie piękna i potrzeby rozwoju miłości narzeczeńskiej, małżeńskiej i rodzinnej,
 • promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz nauka zasad planowania rodziny,
 • kształtowanie postaw prorodzinnych,
 • wspieranie małżonków i rodzin w przezwyciężaniu konfliktów i trudności.

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa opiera się na cyklu spotkań, na których narzeczeni przede wszystkim:
 
 • poznają istotę małżeństwa i rodziny w świetle nauki Kościoła,
 • zapoznają się z naturalnymi metodami planowania rodziny,
 • nabywają kompetencji komunikacyjnych i relacyjnych,
 • poznają obszary możliwych kryzysów małżeńskich  oraz sposoby ich przezwyciężania i zapobiegania im.

Doradcy życia rodzinnego oferują małżonkom i rodzinom pomoc:
 
 • w problemach natury moralnej i etycznej dotyczącej małżeństwa,
 • w przezwyciężaniu kryzysów i rozwiązywaniu konfliktów,
 • w przeżywaniu sytuacji trudnych, takich jak strata czy choroba w rodzinie,
 • w nauce i poszerzaniu wiedzy na temat metod rozpoznawania płodności,
 • w sytuacji problemów wychowawczych i innych.

Zapraszamy zainteresowanych parafian do kontaktu z doradcami życia rodzinnego.
Udzielana pomoc jest bezpłatna.


Parafialna Poradnia Rodzinna – budynek Domu Zakonnego (wejście od strony dzwonnicy)

kod domofonu: wcisnąć 121 i kluczyk
adres e-mail: poradnia.lublin@marianie.pl
dyżur: wtorek, w godz. 17.00-18.00

Doradcy życia rodzinnego:

p. Karolina Rodak
p. Aleksandra Kielch
p. Joanna i Waldemar Iwaszko