Zostań marianinem

WARUNKI PRZYJĘCIA

ABY ZOSTAĆ MARIANINEM należy spełniać ogólne WARUNKI:

 • trzeba być człowiekiem żywej wiary, mającym relację z Bogiem i Kościołem,
 • mieć rozeznane przekonanie o powołaniu do życia zakonnego oraz rozumieć, czym jest życie zakonne,
 • nie mieć przeszkód kanonicznych (wg Kodeksu Prawa Kanonicznego), np. być pełnoletnim, być kawalerem,
 • mieć odpowiednie zdrowie, być człowiekiem samodzielnym, dojrzałym (np. wolnym od nałogów),
 • mieć prawą, odpowiednią motywację do wstąpienia do Zgromadzenia.


PIERWSZY KROK: Kontakt z duszpasterzem powołań

Napisz  lub zadzwoń. Postaramy się znaleźć dogodny sposób, czas i miejsce na spotkanie.

 

ks. Michał Garbecki MIC
ul. H. Dembińskiego 2, 01-644 Warszawa
e-mail: duszpasterz@marianie.pl
tel. 501 650 750

ks. Rafał Krauze MIC 
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

ks. Grzegorz Reiss MIC
ul. Bazylianówka 85, 20-144 Lublin

ks. Tomasz Sadłowski MIC
ul. Św. Bonifacego 5, 02-914 Warszawa

ks. Kacper Pawlak MIC
ul. ks. Z. Sajny 2, 05-530 Góra Kalwaria

ks. Przemysław Męch MIC 
ul. Orlowa 15, 100004 Karaganda, Kazachstan


DRUGI KROK: potrzebne dokumenty

Formularze na dokumenty każdy kandydat otrzymuje od nas. My także wręczamy mu pismo adresowane do księdza proboszcza z prośbą o opinię o kandydacie.

Dokumenty składane przez kandydata:

 • Podanie o przyjęcie do Zgromadzenia (napisane własnoręcznie),
 • Życiorys,
 • Kwestionariusz wg formularza,
 • Świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
 • Odpis aktu urodzenia z USC,
 • Świadectwo maturalne (kandydat na kapłana),
 • Świadectwo ukończenia minimum szkoły zawodowej (kandydat na brata),
 • Świadectwo z nauki religii (ostatnie),
 • Świadectwo lekarskie na załączonym formularzu,
 • Świadectwo moralności od ks. proboszcza,
 • 3 fotografie dla kandydatów na braci, 6 fotografii dla kandydatów do klerykatu.

Dokumenty należy oddać nam, przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres:

Kuria Zgromadzenia Księży Marianów
ul. Św. Bonifacego 9,
02 - 914 Warszawa

Kandydat otrzyma listowną decyzję o przyjęciu.

Więcej na stronie: www.mlodzimarianie.pl