Legion Maryi

Legion Maryi (Legio Mariae) jest międzynarodowym  rzymskokatolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym za zgodą hierarchii kościelnej, pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej.
Powstał w Irlandii w 1921 roku a nazwę zapożyczył od legionu rzymskiego, na wzór którego jest uformowany, ale jego sprawność ma być  podniesiona na poziom nadprzyrodzony.
Legioniści nigdy nie podejmują działań bez zgody kapłana. Podstawy działania tego ruchu określone są w Oficjalnym Podręczniku Legionu Maryi.

 

Historia Legionu Maryi

 
Założycielem był Frank Duff- żyjący w latach 1889-1980.
            Grupa młodych ludzi w celu zastanowienia się jak świeccy mogliby współpracować przy szerzeniu  Królestwa Bożego,  spotkała się u młodego urzędnika Franka Duffa                           w przeddzień uroczystości Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Skupili się przy stole, ktoś miedzy dwoma bukietami kwiatów ustawił figurkę Matki Bożej Pośredniczki Łask, uklękli, wezwali Ducha Świętego  i odmówili różaniec.
Taki był początek  tego nowego ruchu apostolstwa świeckich, który powstał 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o apostolstwie świeckich.
Przez 7 pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat. Obecnie Legion trwa na modlitwie o beatyfikację Sługi Bożego Franka Duffa.
                       *  *  *
W Lublinie pierwsze prezydium powstało w 1986 roku przy Katedrze Lubelskiej.                   W kolejnych latach nastąpił znaczny rozwój Legionu Maryi w kraju, powstawały nowe Prezydia, Kurie, Komicja.
 Decyzją Konsylium w Dublinie 17.03.2002 roku Komicjum pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Lublinie z siedzibą przy ul. Gospodarczej 7 zostało podniesione do rangi Regii, najwyższej Rady LM  w Polsce.
Podczas Konferencji Episkopatu Polski w listopadzie 1999 roku na Opiekuna Legionu Maryi  wybrano  ks. biskupa Romana Marcinkowskiego. Opiekunem LM  w Archidiecezji Lubelskiej  jest ks. Józef Sarzyński.

                                                                     *  *  * 
W naszej parafii Legion Maryi został założony 2 lutego 1997 roku za zgodą pierwszego proboszcza parafii  ks. Jana Podstawki. Obecnie opiekunem duchowym legionu jest ks. Maciej Zachara.  Nasze Prezydium liczy 7 członków aktywnych- działających czynnie i 8 pomocniczych, wspierających pozostałych poprzez codzienną modlitwę.
Na cotygodniowym spotkaniu odmawiamy modlitwy legionowe z naszego modlitewnika ( Tessera ) oraz jedną część różańca świętego w intencjach Matki Bożej.                                Po wysłuchaniu  alokucji  składamy sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej                              i przyjmujemy nowe zadania na kolejny tydzień. Spotkanie trwa najdłużej około 1,5 godziny.

Zgodnie z charyzmatem działalność Legionu Maryi nastawiona jest na pracę ewangelizacyjną w parafii. Legioniści opierają swoją działalność na pokorze i pobożności Maryi Niepokalanej – Królowej Legionu Maryi. Podejmując pracę apostolską docierają do serc i dusz tych, których Matka Boża prowadzi do Swego Syna. Maryja potrzebuje w tym dziele oddanych ludzi, swojej armii, którą jest Legion Maryi.

Legionistą może być każdy kto świadomy jest swojego miejsca  w Kościele Katolickim, niezależnie od wykształcenia, wieku i posiadanej wiedzy religijnej. Maryja czeka na wszystkich jako na swoich współpracowników, na swoją armię, która przeciwstawia się złu.

Zapraszamy na spotkania Legionu Maryi w naszej parafii, w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy Św. ok. godz. 19 w salce legionowej. Szczęść Boże.