Marianie Lublin

Parafia

Parafia

Czym jest parafia? Może inaczej. Czym powinna być parafia?

Przede wszystkim to wspólnota – wspólnota ludzi wierzących, pragnąca pod przewodnictwem swoich duszpasterzy osiągnąć zbawienie – cel podstawowy i najważniejszy w życiu człowieka. Inne są tylko dodatkiem. To wspólnota, w której głoszona jest Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, Dobra Nowina głoszona przez ludzi, dla ludzi. To wspólnota która trwa w nauce apostołów, na łamaniu chleba i na modlitwie (por. Dz 2, 42).

Każda parafia jest inna. I każda jest darem dla księdza, ale jest też darem dla ludzi.