Odnowa w Duchu Świętym

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, wspólnota „Studnia Jakuba”
spotkania w środę na Mszy św. o 18.00

         Studnia Jakuba w Sychar to miejsce związane z tradycją patriarchów Jakuba i Józefa, przyjaciół Boga. Studnia dająca żywą wodę to symbol pierwszej miłości i zaślubin. Izaak, Jakub i Mojżesz spotkali swoje żony przy studni symbolu Prawa Bożego, z którego czerpie się mądrość, siłę i nadzieję do życia. Samarytanka nie ma imienia, gdyż reprezentuje lud, który porzucił przymierze z Bogiem. Jezus przy Studni inicjuje dialog z kobietą, wskazuje, że On sam jest prawdziwym darem Bożym, pełnią życia i mądrości. Zaprasza niewiastę, by w nowy sposób odczuła i odkryła niezwykłą tajemnicę Jego osoby. Kobieta zaczyna rozumieć, że tajemniczy rozmówca jest kimś wyjątkowym.

         Jezus wskazał Samarytance, że dotychczasowe objawienie nie wystarczy, by mieć prawdziwe życie. Darem, którego udzieli w przyszłości na Krzyżu i po Zmartwychwstaniu, jest Duch Święty. To On sprawi, że Słowo Jezusa zamieszka w sercach wierzących i stanie się dla nich źródłem życia. Samarytanka gotowa jest otworzyć się na nowy dar i zostawić stare prawo i tradycje swoich ojców. Jezus obudził w niej pragnienie wody żywej, życia wiecznego. Objawił Samarytance grzech, zarówno jej osobisty, jak i całego ludu. Prawdziwym małżonkiem Samarii, jest sam Bóg, który wszedł w przymierze ze swoim ludem. Na próżno szukała szczęścia i miłości w ramionach idoli.

         Samarytanka stawia Jezusowi pytanie: Gdzie i jak należy czcić Boga? Czy w Jerozolimie, czy na górze Garizim? Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i Prawdzie. Odpowiedź brzmi ani tu, ani w Jerozolimie. Jezus ogłasza kres kultu związanego ze świątynią i prawem, zapowiada nowy sposób składania czci Bogu Ojcu, głosi Słowo Prawdy i posyła Ducha, który będzie je czynił zrozumiałymi i stale żywymi w sercach wierzących. To Duch Święty będzie budził w nich synowskie uwielbienie dla Boga Ojca. „On prosząc Samarytankę o podanie wody już ją obdarzył laską wiary i tak gorąco pragnął jej życia” - (Prefacja III Niedzieli Wielkiego Postu)

         Jezus objawia Samarytance, że jest Bogiem zawsze wiernym Przymierzu. Jest Oblubieńcem, który pomimo odstępstwa przychodzi przygarnąć swój lud i odnowić z nim przymierze miłości. Samarytanka zostawia swój dzban, którym czerpała codziennie wodę ze Studni Jakuba, co symbolizuje zerwanie ze swoją przeszłością. Odkryła w Jezusie źródło wody żywej. Idzie do miasta, aby opowiedzieć o swoim spotkaniu z Jezusem. Osobiste świadectwo jest „znakiem”, który poruszy serca Samarytan i skłoni ich do wyruszenia w drogę ku Jezusowi. Ich wiara osiągnie pełnię w spotkaniu z Jezusem, albowiem przyjmą Jego Słowo i Jego osobę do swoich serc.
         Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, Studnia Jakuba jest wspólnotą charyzmatyczną. Skupia kobiety oraz mężczyzn otwartych na działania Ducha Świętego w życiu Kościoła, rodziny i osobistej historii. Wspólnota służy darem modlitwy uwielbienia i chwały oraz modlitwy wstawienniczej w różnych okolicznościach życia. Powstała ponad 15 lat temu, jej duchowymi liderami przez lata byli śp. Ewa Klann oraz ks. Rafał Krauze MIC. Zwykłą posługą wspólnoty jest animowanie Mszy świętej w każdą środę oraz Koronki do Miłosierdzia Bożego podczas adoracji Najświętszego sakramentu o pokój na świecie, za ludzi chorych i cierpiących. Dar modlitwy dopełnia uwielbienie Boga we wspólnocie w kaplicy św. Stanisława Papczyńskiego.

         W okresie całego roku wspólnota podejmuje w parafii zadania w dziedzinie liturgii np. Droga Krzyżowa w Wielkim Tygodniu, Godzina Miłosierdzia w niedzielę Miłosierdzia czy wigilia przed Zesłaniem Ducha Świętego, jak również służbę w parafii, podejmując dzieła duszpasterskiej opieki nad ubogimi, dzieła ewangelizacyjne i charytatywne. Włączyliśmy się z modlitwą i wiarą w dar Misji Ewangelizacyjnych w naszej parafii, które odbyły się w maju 2023 roku. Zapraszamy do udziału w naszej wspólnocie, do modlitwy uwielbienia i chwały Boga, każdego kto pragnie służyć darem modlitwy i życia inspirowanego przez Ducha Świętego. Spotkania odbywają się w każdą środę po Mszy świętej o godz. 18.00. Wspólnota Studnia Jakuba podlega koordynacji działalności, modlitwy i formacji w ramach Ogólnopolskiej Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.