Nowości

Zmiana godzin funkcjonowania kancelarii parafialnej


Od października br. zmiana godzin otwarcia kancelarii parafialnej w soboty.
Kancelaria w soboty będzie otwarta w godz. 9:00 - 10:00, a nie jak dotychczas w godz. 16:45 - 17:45. Godziny urzędowania w pozostałe dni pozostają bez zmian.